Azylový dům – ELIM Hranice

Azylový dům – ELIM Hranice


Projekt „Služby sociální prevence v Olomouckém kraji“,
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057
je hrazen v rámci Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. (Anotace projektu)

Kapacita

Kapacita azylového domu je 25 osob.

  • 12 osob v azylovém domě
  • 13 osob na 4 bytech azylového domu

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší, muži a ženy od 18 let a rodiny.

Časová dostupnost služby

Nepřetržitě

Poskytované sociální služby

podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách

  • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy – uživatelé služeb mají v rámci ubytování zahrnutou večeři a snídani (za příplatek), nebo mají k dispozici kuchyňku.
  • Poskytnutí ubytování – sociální služba zahrnuje celodenní ubytování.
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – pro pomoc v těchto oblastech mohou ubytovaní využít pomoci sociálního pracovníka, ředitele či jeho zástupce.
  • Zpracování a spolupráce na individuálním plánu – ve spolupráci se sociálním pracovníkem.
  • Nabídka duchovního programu a volnočasových aktivit pro děti.

Dokumenty k uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby ke stažení

Kontakty

Karel Uhřík
(vedoucí Azylového domu ELIM Hranice)
tel.: 778 081 505
e-mail: kareluhrik(zavináč)elim-hranice.org

Bc. Marcela Luběnová
(sociální pracovnice)
tel.: 734 461 730
e-mail: marcelalubenova(zavináč)elim-hranice.org

Barbora Pechová, DiS.
(sociální pracovnice)
tel.: 776 270 729
email: barborapechova(zavináč)elim-hranice.org

Služebna – nepřetržitý provoz
tel.: 581 110 648, 776 449 614

Adresa:
Vrchlického 1466, 753 01 Hranice (zobrazit na mapě)