Sociální rehabilitace – Hranicko

Sociální rehabilitace – Hranicko

Projekt

VYBUDOVÁNÍ ZÁZEMÍ PRO NOVOU SLUŽBU
SOCIÁLNÍ REHABILITACE – ELIM HRANICE

je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je vybudování zázemí pro novou službu Sociální rehabilitace.
Ta má pomoci klientům řešit nepříznivou sociální situaci a pomocí realizovaných
aktivit je motivovat k návratu do běžného života a na trh práce.