Sociální bydlení

Sociální bydlení

Projekt „Vybudování sociálního bydlení ELIM Hranice“

Hlavním cílem projektu je vybudování sociálního bydlení a tím zajištění přístupu cílové skupiny k dlouhodobému nájemnímu bydlení a poskytnutí nabídky sociální práce.
Smyslem projektu je zvýšení kvality veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele daného regionu.
Projekt pozitivně ovlivní počet osob, pro které bude sociální bydlení určeno a v rámci kterého dojde k uspokojení jejich sociální, materiální a bytové potřeby. Výstupem projektu je vytvoření 8 bytových jednotek s kapacitou 20 lůžek.

Tento projekt je podpořen z Integrovaného regionálního operačního programu, 35. Výzva.