Azylový dům – ELIM Hranice

Azylový dům – ELIM Hranice


Projekt „Azylové domy v Olomouckém kraji I.“,
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010213 je hrazen v rámci Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
(Anotace projektu)

Poslání

Posláním Azylového domu pro muže a ženy ELIM Hranice je poskytnout sociální podporu mužům a ženám bez přístřeší, kteří mají zájem svou tíživou sociální situaci řešit formou přechodného ubytování, zázemím a sociálním poradenstvím pro vyřešení problémů souvisejících se ztrátou bydlení. Cílem této podpory je opětovné začlenění do společnosti.

Kapacita

Kapacita azylového domu je 30 osob.

 • 30 osob v azylovém domě
 • 13 osob na 5 bytech azylového domu (z toho 1 obytná jednotka vyhrazena pro rodinu s max. 4 dětmi)

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší, muži a ženy od 18 let a rodiny.

Časová dostupnost služby

Nepřetržitě

Poskytované sociální služby

podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách

 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy – uživatelé služeb mají v rámci ubytování zahrnutou večeři a snídani (za příplatek), nebo mají k dispozici kuchyňku.
 • Poskytnutí ubytování – sociální služba zahrnuje celodenní ubytování.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – pro pomoc v těchto oblastech mohou ubytovaní využít pomoci sociálního pracovníka, ředitele či jeho zástupce.
 • Zpracování a spolupráce na individuálním plánu – ve spolupráci se sociálním pracovníkem.
 • Nabídka duchovního programu a volnočasových aktivit.

 

On-line žádost vyplňte kliknutím na následující odkaz:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe8nzFuAGUiiao4FHdccRwbj_kHyQ_RpbW69tFCob4EmtnGw/viewform

Dokumenty k uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby ke stažení ZDE

Kontakty

Služebna – nepřetržitý provoz
tel.:  778 081 406

Karel Hostýnek
(vedoucí Azylového domu ELIM Hranice)
tel.: 778 081 766
e-mail: karelhostynek@elim-hranice.org

Bc. Marcela Luběnová
(sociální pracovnice)
tel.: 734 461 730
e-mail: marcelalubenova@elim-hranice.org

Mgr. Tomáš Košuta
(asistent sociální pracovnice)
tel.: 776 270 729
email: tomaskosuta@elim-hranice.org

Adresa: Tovární 1957, 753 01 Hranice (zobrazit na mapě)

Popis projektu:

 • Projekt je zaměřený na poskytování služby azylového domu.

Cíle a výsledky projektu:

 • Primárním cílem je poskytnutí ubytování, stravy a hygienického zázemí osobám bez přístřeší.
 • Dalším cílem je poskytování poradenství a pomoc při uplatňování práv.
 • Dlouhodobým cílem je sociální stabilizace uživatelů služeb a pomoc při návratu do běžného života.