Sociální rehabilitace – Hranicko – IROP

Sociální rehabilitace – Hranicko – IROP

Projekt

VYBUDOVÁNÍ ZÁZEMÍ PRO NOVOU SLUŽBU
SOCIÁLNÍ REHABILITACE – ELIM HRANICE

 

je spolufinancován Evropskou unií.

 

Hlavním cílem projektu je vybudování zázemí pro novou službu Sociální rehabilitace.
Ta má pomoci klientům řešit nepříznivou sociální situaci a pomocí realizovaných
aktivit je motivovat k návratu do běžného života a na trh práce.

Kapacita

  • Kapacita služby:
  • Pobytová 2 lůžka
  • Ambulantní 6 klientů
  • Terénní 7 klientů

Cílová skupina

  • Muži a ženy od 19 – 80 let

Časová dostupnost služby:

  • Denně od 8:00 hod. do 16:00 hod.

Popis služby:

podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách

  • Pobytová forma služby
  • Ambulantní forma služby
  • Terénní forma služby

Kontakty

Josef Trčka
tel.: 732 955 31
email: joseftrcka@elim-hranice.org

Libuše Jakešová, DiS.
(sociální pracovnice)
tel.: 734 133 913
email: libusejakesova@elim-hranice.org

Adresa: Hranická 68, 753 01 Hranice IV-Drahotuše