Sociálně právní poradna

Sociálně právní poradna

Hlavním cílem programu je rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních služeb pro sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel a zabránit tak jejich sociálnímu vyloučení a nemožnosti se uplatnit na trhu práce.

Cílové skupiny obyvatel:

 • Osoby bez přístřeší
 • Dlouhodobě nezaměstnaní
 • Mládež ze znevýhodněného sociálního prostředí
 • Příslušníci romské komunity
 • Osoby po výkonu trestu
 • Lidé v krizi

Hlavní poskytované služby:

 • sociální a právní poradenství
 • praktická pomoc při hledání zaměstnání
 • možnost přístupi k informacím – zprostředkování informací klientům
 • sociální asistence (praktická pomoc při vyřizování dokladů, jednání na úřadech, doprovod)
 • zprostředkování kontaktu s institucemi
 • doporučení klienta do jiných zařízení
 • zvyšování počítačové gramotnosti uživatelů služeb (kurzy základní uživatelské obsluhy PC)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

(Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Evropské Unie a státního rozpočtu ČR. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědná společnost ELIM Hranice a nelze jej v žádném případě považovat za názor Evropské unie a České republiky.)

Služba fungovala od 15.8.2005 do 15.8.2007.