Historie

Historie

ELIM Hranice vznikl dne 27. prosince 2004 jako organizační jednotka občanského sdružení ELIM, které působí v České republice od roku 1991.

Zřízení společnosti ELIM Hranice předcházelo mnoho let plánování a příprav. Zakládající členové sbírali zkušenosti v jiných organizacích působících v sociální oblasti v Hranicích, Vsetíně a v Církvi bratrské v rámci pomoci potřebným a to od roku 1995. Na vzniku ELIMu Hranice se podílelo mnoho ochotných bratří a sester z Církve bratrské v Hranicích, jejich pomoc byla praktická i finanční.

ELIM Hranice vznikl také z důvodu potřeby realizace chybějících sociálních služeb pro obyvatele města Hranic a jeho okolí.

Harmonogram vývoje:

 • 27. 12. 2004 – založení společnosti
 • 15. 8. 2005 – otevření Sociálně právní poradny
 • 2005–2006 – rekonstrukce prostor Nocležny
 • 2. 5. 2006 – otevření Nocležny pro muže v Hranicích
 • 2007-2008 – rekonstrukce prostor Azylového domu
 • 2006–2008 – projekt Teplé jídlo pro bezdomovce
 • 2. 2. 2009 – otevření Azylového domu pro muže v Hranicích
 • 2010–2011 – rekonstrukce a otevření 4 bytů při azylovém domě v Hranicích
 • 1. 7. 2011 – otevření Azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi ve  Slavíči
 • 6. 12. 2013 – otevření Domu ELIM v Drahotuších
 • 1. 12. 2014 – rozšíření kapacity Azylového domu v Hranicích i pro ženy
 • 1. 2. 2015 – založení farmy v Drahotuších
 • 1. 4. 2016 – otevření azylového domu v Lipníku nad Bečvou
 • 1. 1. 2017 – transformace společnosti na ELIM Hranice o.p.s.
 • 1. 1. 2019 – otevření Denního centra pro osoby bez přístřeší v Hranicích
 • 1.1.2019 – zahájení projektu sociální rehabilitace v Hranicích
 • 1.1.2020 – zahájení projektu sociální rehabilitace v Lipníku

Vznik a realizace sociálních projektů by také nebyla možná bez významné podpory Města Hranice, které nám bezplatně poskytlo prostory a finance pro rekonstrukci i pro provoz.