Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi – ELIM Hranice

Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi – ELIM Hranice


Projekt „Azylové domy v Olomouckém kraji I.“,
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010213 je hrazen v rámci Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
(Anotace projektu)

Kapacita

 • 10 rodičů s dětmi na 10 čtyřlůžkových pokojích.

Cílová skupina

 • Cílovou skupinou jsou osamělí rodiče s nezletilými dětmi (případně zákonní zástupci dětí) a těhotné ženy od 18 let.

Časová dostupnost služby

 • Nepřetržitě.

Poskytované sociální služby

podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách

 • Zajištění podmínek pro přípravu stravy
 • Poskytnutí ubytování
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, např.:
  • podpora v řešení sociální situace formou individuálního plánování
  • kontakty na další sociální služby a profesionální pomoc
  • pomoc při umísťování dětí do školských zařízení
  • nabídka duchovního program

Dokumenty k uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby ke stažení ZDE

Kontakty:

Služebna – nepřetržitý provoz
tel.: 776 449 614

Vladimír Došek
(vedoucí Azylového domu Slavíč)
mobil: 605 044 299
email: vladimirdosek@elim-hranice.org

Bc. Ingrid Hasilíková
(sociální pracovnice)
tel.: 778 081 445
email: ingridhasilikova@elim-hranice.org

Adresa: Slavíč 21, 753 61 (zobrazit na mapě)

Popis projektu:

 • Projekt je zaměřený na poskytování služby azylového domu.

Cíle a výsledky projektu:

 • Primárním cílem je poskytnutí ubytování, stravy a hygienického zázemí osobám bez přístřeší.
 • Dalším cílem je poskytování poradenství a pomoc při uplatňování práv.
 • Dlouhodobým cílem je sociální stabilizace uživatelů služeb a pomoc při návratu do běžného života.


AD Slavíč


AD Slavíč


AD Slavíč


AD Slavíč


AD Slavíč


AD Slavíč