Dům ELIM

Dům ELIM


Projekt „Azylové domy v Olomouckém kraji I.“,
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010213 je hrazen v rámci Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
(Anotace projektu)

Kapacita

 • Kapacita Domu ELIM je 20 osob.

Cílová skupina

 • Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší, muži a ženy od 18 let a rodiny.

Časová dostupnost služby

 • Nepřetržitě

Poskytované sociální služby

podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách

 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy – uživatelé služeb mají v rámci ubytování zahrnutou večeři a snídani (za příplatek), nebo mají k dispozici kuchyňku.
 • Poskytnutí ubytování – sociální služba zahrnuje celodenní ubytování.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – pro pomoc v těchto oblastech mohou ubytovaní využít pomoci sociálního pracovníka, ředitele či jeho zástupce.
 • Zpracování a spolupráce na individuálním plánu – ve spolupráci se sociálním pracovníkem.
 • Nabídka duchovního programu a volnočasových aktivit pro děti.

Dokumenty k uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby ke stažení ZDE

Kontakty

Služebna – 7:00 – 19:00
tel.: 734 133 913

Jakub Jakeš
(vedoucí Domu ELIM)
tel.: 732 978 181
email: jakubjakes@elim-hranice.org

Libuše Jakešová, DiS.
(sociální pracovnice)
tel.: 734 133 913
e-mail: libusejakesova@elim-hranice.org

Adresa:
Hranická 94, 753 61 Drahotuše

Popis projektu:

 • Projekt je zaměřený na poskytování služby azylového domu.

Cíle a výsledky projektu:

 • Primárním cílem je poskytnutí ubytování, stravy a hygienického zázemí osobám bez přístřeší.
 • Dalším cílem je poskytování poradenství a pomoc při uplatňování práv.
 • Dlouhodobým cílem je sociální stabilizace uživatelů služeb a pomoc při návratu do běžného života.

Stavba Domu ELIM

Dne 6. 12. 2013 proběhlo slavnostní otevření Domu ELIM v Drahotuších. Tento projekt byl realizován díky podpořenému projektu ve 3. výzvě Blokového grantu Fondu pro nestátní neziskové organizace Nadace Partnerství. Organizace získala grant ve výši 4 162 500 Kč, který byl použit na rekonstrukci části objektu v Drahotuších. Vzniklo zde nové zázemí organizace a zároveň byla navýšena kapacita domu z původních 14 lůžek na stávajících 20. O službu byl mezi stávajícími klienty ELIMu Hranice velký zájem, a tak byla kapacita domu již od počátku zcela obsazena.

 

swiss-nap

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.

www.swiss-contribution.cz, www.nadacepartnerstvi.cz

 

Stavbu stropu a střechy podpořili:

DEICHMANN-OBUV s.r.o. částkou 500 000 Kč.

TONDACH Česká republika s.r.o. dodáním střešního materiálu.

Zapa beton a. s., dodání betonu s výraznou slevou.

Město Hranice, finanční příspěvek 421 896,-