Sociální rehabilitace – Lipensko – OPZ 2019 – 2021

Sociální rehabilitace – Lipensko – OPZ 2019 – 2021

Projekt (CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010449)

Sociální rehabilitace v Moravské bráně

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na posílení pracovních návyků a sociálních dovedností, jejichž nedostatek diskvalifikuje sociálně ohrožené osoby v integraci na trh práce a ve vedení samostatného života mimo vyloučené lokality.