Sociální rehabilitace – Hranicko-OPZ

Sociální rehabilitace – Hranicko-OPZ

Projekt (CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009448)

Nová služba
Sociální rehabilitace – ELIM Hranice

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na posílení
nedostatečných kompetencí sociálně vyloučených osob v oblasti pracovních
návyků a jejich sociálních dovedností.