Denní centrum – ELIM Hranice

Denní centrum – ELIM Hranice

Poslání

Posláním Denního centra – ELIM Hranice je poskytnout lidem bez přístřeší zázemí, kde mohou důstojným způsobem naplňovat své základní životní potřeby a nalézt pomoc a podporu při řešení nepříznivé sociální situace.

Kapacita

  • Kapacita denního centra je 20 osob.

Cílová skupina

  • Osoby bez přístřeší – muži a ženy od 18 let

Časová dostupnost služby:

V pracovní dny:

  • Od 9.00 hod. do 12.00 hod.
    Od 13.00 hod. do 15.00 hod.

Popis služby:

podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách

  • Poskytnutí stravy
  • Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – pro pomoc v těchto oblastech mohou klienti využít pomoci sociálního pracovníka

Kontakty

Služebna – 9:00 – 12:00; 13:00 – 15:00
tel.: 608 987 914

Petr Malý
(vedoucí Denního centra ELIM Hranice)
tel.: 608 987 914
e-mail: petrmaly@elim-hranice.org

Bc. Marcela Luběnová
(sociální pracovnice)
tel.: 734 461 730
email: marcelalubenova@elim-hranice.org

Adresa: Československé armády 184, 753 01 Hranice (zobrazit na mapě)