Azylový dům – ELIM Hranice Venedik Lipník nad Bečvou

Azylový dům – ELIM Hranice Venedik Lipník nad Bečvou


Projekt „Azylové domy v Olomouckém kraji I.“,
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010213 je hrazen v rámci Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
(Anotace projektu)

Kapacita

  • Kapacita azylového domu je 56 osob.

Cílová skupina

  • Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší, muži a ženy od 18 let, rodiče a rodiny s nezletilými dětmi.

Časová dostupnost služby

  • Nepřetržitě

Poskytované sociální služby

podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách

  • Zajištění podmínek pro přípravu stravy, uživatelé mají k dispozici kuchyňku.
  • Poskytnutí ubytování – sociální služba zahrnuje celodenní ubytování.
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – pro pomoc v těchto oblastech mohou ubytovaní využít pomoci sociálního pracovníka, ředitele či jeho zástupce.
  • Zpracování a spolupráce na individuálním plánu – ve spolupráci se sociálním pracovníkem.
  • Nabídka duchovního programu a volnočasových aktivit pro děti.

Dokumenty k uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby ke stažení ZDE

Kontakty

Služebna – nepřetržitý provoz
tel.: 778 081 145

Radek Hanák, DiS.
(vedoucí Azylového domu Lipník nad Bečvou)
tel.: 776 877 150
email: radekhanak@elim-hranice.org

Bc. Eva Košutová, DiS.
(sociální pracovnice Azylového domu Lipník nad Bečvou)
tel.: 730 149 983
email: evakosutova@elim-hranice.org

Dana Celnarová, DiS.
(sociální pracovnice Azylového domu Lipník nad Bečvou)
tel.: 774 580 122
email: danacelnarova@elim-hranice.org

Adresa: Venedik 1426-7, 751 31 Lipník nad Bečvou