Doklady k uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby

Doklady k uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby

Doklady k uzavření smlouvy o Poskytnutí sociální služby:

  1. Platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, náhradní doklad, cestovní doklad nebo rodný list).
  2. Vyplněná žádost o poskytnutí sociální služby.
    (Stáhněte si Žádost o poskytnutí sociální služby.)
  3. Potvrzení praktického lékaře o zdravotním stavu žadatele a jeho dětí (formulář je k dispozici v kanceláři soc. pracovnice, či na služebně AD Slavíč).
    (Stáhněte si Potvrzení praktického lékaře o zdravotním stavu.)
  4. Těhotenský průkaz u těhotných žadatelek o soc. službu.
  5. Žadatel, který není rodičem, ale je zákonným zástupcem dítěte/ dětí předloží rozhodnutí soudu o svěření dítěte/dětí do péče.